Correcció d’errades de la Resolució de 24 de febrer de 2014, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de les taules salarials per a l’any 2014 del Conveni col·lectiu de sector de les Industries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: