Correcció d'errada a la Resolució de 31 de juliol de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2012 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08005785011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 08 de Marzo de 2013
Versiones/revisiones: