Resolució de 18 de març de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta núm. 6 de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 8001065011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Diciembre de 2012
Versiones/revisiones: