Resolució de 27 de novembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de comerç i importadors d'articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm. 08000785011994)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2012. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones:
(1)

Corresponde a contratos de formación.

Ver Texto