Correcció d''errada a la Resolució TRE/1952/2007, de 31 de maig, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball del sector de la indústria siderometal.lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2007-2012.

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: