Correcció d''errades a la Resolució TRE/2638/2007, de 18 de juliol, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball per al sector de les bugaderies industrials, per als anys 2007-2010

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: