Correcció d''errades a la Resolució TRE/3965/2007, de 12 de desembre, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona per a l''any 2007 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2008).

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2008
Versiones/revisiones: