Correcció d''errades a la Resolució TRE/3965/2007, de 12 de desembre, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona per a l''any 2007

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: