Resolució TRE/246/2008, de 15 de gener, del Departament de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària de Conveni col.lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Tarragona per a l'any 2008.

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2008
Versiones/revisiones: