Correcció d''errades a la Resolució TRE/3988/2007, de 18 de desembre, del Departament de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col.lectiu de treball de sector de detallistes d''ultramarins i queviures, supermercats i autoserveis, de la província de Tarragona, per als anys 2007-2010.

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: