Correcció d''errades a la Resolució TRE/2649/2007, de 22 de juny, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball del sector de distribuïdors majoristes d''alimentació de Barcelona i província per als anys 2007-2010 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2010).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: