Correcció d''errades a la Resolució TRE/2649/2007, de 22 de juny, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball del sector de distribuïdors majoristes d''alimentació de Barcelona i província per als anys 2007-2010

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: