Resolució TRE/927/2008, de 27 de febrer, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l''Acord de la Comissió negociadora sobre correcció d''errades del Conveni col.lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida per als anys 2007 al 2011 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: