Resolució TRE/1076/2008, de 25 de març, del Departament de Treball, de correcció d''un error material en el Conveni col.lectiu del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona per als anys 2007-2009 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2010).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: