Resolució TRE/1091/2008, de 5 de març, del Departament de Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l''Acord de la Comissió Paritària del Conveni col.lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2008).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2008. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2008 hasta 02 de Octubre de 2008
Versiones/revisiones: