Correcció d''errades de la Resolució TRI/1732/2006, de 15 de març, del Departament de Treball i Indústria, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col.lectiu de treball de sector del comerç tèxtil de la província de Tarragona per als anys 2006-2008

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2006. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2006
Versiones/revisiones: