Resolució TRE/1805/2008, de 5 de maig, del Departament de Treball, de correcció d''errades de la Resolució TRE/71/2008, de 7 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, per als anys 2007 a 2011 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: