Resolució d’1 de febrer de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0802525).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2007
Versiones/revisiones: