Resolució d’1 de febrer de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de Barcelona i província (codi de conveni núm. 0800795).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009
Versiones/revisiones:
(1)

salari mínim interprofessional 2007

Ver Texto
(2)

salari mínim interprofessional 2008

Ver Texto
(3)

salari mínim interprofessional 2009

Ver Texto
(4)

salari mínim interprofessional 2006

Ver Texto
(5)

Salario mínimo interprofesional 2007

Ver Texto
(6)

Salario mínimo interprofesional 2008

Ver Texto
(7)

Salario mínimo interprofesional 2009

Ver Texto
(8)

Salario mínimo interprofesional 2006

Ver Texto