Resolució de 23 de febrer de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col•lectiu de treball del sector d'òptica al detall de Barcelona i província, amb el fi de corregir un error tipogràfic (codi de conveni núm. 0805835) (Vigente hasta el 28 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Noviembre de 2009. Esta revisión vigente desde 17 de Noviembre de 2009 hasta 28 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: