Resolució de 10 de març de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió Negociadora per la que s'aprova la taula salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil, de la província de Tarragona, per l'any 2010 (codi de conveni núm. 4300115).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: