Resolució de 2 de març de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2009 i acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0804295).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Febrero de 2010
Versiones/revisiones: