Resolució de 26 de febrer de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2009-2012 (codi de conveni núm. 0804305) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2013 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: