Resolució de 23 de març de 2010, de rectificació de la Resolució de 6 d'agost de 2010 del Pacte d'eficàcia limitada de l'Associació de Forners i Pastissers Artesans de Catalunya (AFOPAC) per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0806015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: