Resolució de 23 de març de 2010, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries d’imatgeria religiosa de la província de Girona per als anys 2010-2011 i les taules salarials (codi de conveni 1700215).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Abril de 2010
Versiones/revisiones: