Resolució de 26 de març de 2010, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona per als anys 2009-2011 (codi de conveni 1700055) (Vigente hasta el 23 de Noviembre de 2012).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 13 de Abril de 2010. Esta revisión vigente desde 13 de Abril de 2010 hasta 23 de Noviembre de 2012
Versiones/revisiones: