Resolució de 9 d’abril de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del text de l-Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Tarragona per a la revisió salarial per als anys 2008, 2009 i 2010.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 25 de Marzo de 2010
Versiones/revisiones: