Resolució de 13 d’abril de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0800365).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: