Resolució de 21 d’abril de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del text de l'acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de derivats del ciment de la província de Tarragona, sobre revisió salarial per l'any 2010.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2010:

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2009 +1,40 %

Ver Texto