Resolució de 27 d’abril de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2009 i 2010 (codi de conveni núm. 0803235) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2011).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2009 hasta 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: