Resolució de 28 d’abril de 2010, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la Revisió salarial per al període de l’1.2.2010 a 31.1.2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700235).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Febrero de 2010
Versiones/revisiones: