Resolució de 19 de maig de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora i Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0802545).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: