Resolució de 21 de maig de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del text de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes de l-alimentació de la província de Tarragona per a l-any 2010.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Abril de 2010
Versiones/revisiones:
(1)

El salari serà del 80% (SM) pel primer any i del 90% (686,35 euros), el segon any de contracte, de la categoria de referència en formació, respectant els mínims legals.

Ver Texto