Resolució de 19 d'octubre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de Barcelona per als anys 2010-2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: