Resolució de 11 de novembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Coveni col.lectiu de treball del sector portuari de la provincia de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Octubre de 2010
Versiones/revisiones: