Resolució de 9 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0804295).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009
Versiones/revisiones: