Resolució de 9 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: