Resolució de 29 de novembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora sobre classificació professional del Conveni col·lectiu provincial de la indústria de la fusta de Barcelona per als anys 2008-2012 (codi de conveni núm. 0805785)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 02 de Noviembre de 2010
Versiones/revisiones: