Resolució de 9 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) (Vigente hasta el 28 de Diciembre de 2011).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Noviembre de 2010. Esta revisión vigente desde 18 de Noviembre de 2010 hasta 28 de Diciembre de 2011
Versiones/revisiones: