Resolució de 22 de desembre de 2010, del Departament de Treball, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de Mercaderies i logística de la província de Girona per als anys 2010-2011

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: