Resolució de 28 de desembre de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 4301315) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: