Resolució de 29 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de Barcelona per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 0816425).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: