Resolució de 25 de gener 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 i de revisió de l’IPC per a l’any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, depuració i distribució d'aigües de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801535).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009
Versiones/revisiones: