Resolució de 28 de gener de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0803235).

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: