Resolució de 7 de febrer de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, i distribució d’aigües de les comarques de Lleida per a l’any 2010 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2011).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones:
(1)

Per al càlcul del preu hora base es tenen en compte SBM, Participació en Beneficis, Plus Conveni i Plus Lloc de treball

Ver Texto