Resolució de 9 de febrer de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, depuració i distribució d’aigües de la província de Barcelona per a l'any 2010 (codi de conveni núm. 0801535) (Vigente hasta el 24 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 27 de Enero de 2011 hasta 24 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: