Resolució de 9 de febrer de 2011, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700055) (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2011).

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 31 de Diciembre de 2011
Versiones/revisiones: