Resolució de 15 de febrer de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció per l’any 2011 (codi de conveni núm. 4300145).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: