Resolució de 21 de febrer de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l'any 2010 del Conveni col•lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0804295)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: