Resolució de 3 de març de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries Vinícoles, de la província de Tarragona, per l’any 2011 (codi de conveni núm. 4300415).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: