Resolució de 21 de febrer de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2009-2010 del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de l'oli i els seus derivats (codi de conveni núm. 0802535).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009
Versiones/revisiones: