Resolució de 23 de febrer de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l'any 2010 i de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: